Branşlar
Hizmet verdiğimiz branşlar
Psikiyatri
Psikiyatri
Bu branşta psikiyatri uzmanlarını ilgilendiren sorularınıza yanıt alabilirsiniz.

Gelişen teknolojinin sağladığı imkanlarla , farklı yöntemler kullanılarak ruh sağlığı uzmanları ile yapılan yüzyüze olmayan görüşmeler yurt dışında telepsikiyatri başlığı altında değerlendirilmiş olup yaklaşık 60 yıllık bir uygulama geçmişi vardır. Kavram ortaya çıktığı ilk dönemlerde fiili ruhsal değerlendirmenin yerini tutamayacağı yönünde eleştiriler almış, ancak geldiğimiz noktada internetin bize sağladığı kolaylıklar sayesinde kimi ülkelerde neredeyse yüz yüze görüşme kadar yaygın kullanılmış ve artık ruh sağlığı disiplinleri profesyonelleri arasında geniş kabul görmüş bir alternatif haline gelmiştir. Amacımız mevcut teknolojik imkanları sizlere taşıyıp bu hizmete aracı olmaktır.

Bir psikiyatri uzmanı ile yapacağınız görüşmede; mevcut tedavinizle ilgili herhangi bir ayrıntıyı sorabilir, değer verdiğiniz birilerinin durumuyla ilgili görüş alabilir,duygu , düşünce ya da davranışlarınızın sağlıklı mı yoksa patolojik mi olduğunun ayrımının yapılmasını isteyebilir, kişiler arası ilişkilerinizde tutumlarınızı gözden geçirebilir , değiştirmek istediğiniz kişilik özellikleri için yardım alabilir ,ya da kafanıza takılıp bu uzmanlık alanı içine girebilecek diğer  herhangi bir durumu danışabilir ve o konuda destek alabilirsiniz.

Dahiliye
Dahiliye
Bu branşta iç hastalıkları uzmanlarını ilgilendiren sorularınıza yanıt alabilirsiniz.

Yapım Aşamasında...

Pediatri
Pediatri
Bu branşta pediatri uzmanlarını ilgilendiren sorularınıza yanıt alabilirsiniz.

Yapım Aşamasında...

Psikoloji
Psikoloji
Bu branşta psikologların ve psikolojik danışmanların profillerine ulaşabilirsiniz

Yapım Aşamasında...

Diyet
Diyet
Bu branşta diyetisyenlerin profillerine ulaşabilirsiniz

Yapım Aşamasında...

Çocuk Gelişimi
Çocuk Gelişimi
Bu branşta çocuk gelişimi uzmanlarını ilgilendiren sorularınıza yanıt alabilirsiniz.

Yapım Aşamasında...